ВИМОГИ ДО ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ. ВИПРАВЛЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ПОМИЛОК У ДЕРЖАВНОМУ РЕЄСТРІ ПРАВ ТА НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ.

      Згідно Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» №1952-4 від 01.07.2004 року вимоги до документів, що подаються для державної реєстрації прав та їх обтяжень:

1)      текст документів, що подається для державної реєстрації прав та їх обтяжень, повинен бути написаний розбірливо;

2)      прізвище, ім’я по батькові фізичних осіб та їх місце проживання, а також найменування юридичних осіб та їх місце проживання, а також найменування юридичних осіб та їх місцезнаходження повинні бути написані повністю;

3)      не приймаються для державної реєстрації прав та їх обтяжень документи з підчищенням або дописками, закресленими в них словами та іншими не обумовленими в них виправленнями, заповнені олівцем, а також з пошкодженнями, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст;

4)       документи, що встановлюють  виникнення, перехід , припинення прав на нерухоме майно і подаються для державної реєстрації прав, повинні відповідати вимогам, встановлення цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

Виправлення технічних помилок у Державному реєстрі прав та підстави виправлення

      У разі виявлення у свідоцтві про право власності на нерухоме майно або витязі з Державного реєстру прав технічної помилки,  допущеної державними реєстратором, заінтересована особа письмово повідомляє у п’ятиденний строк про це державного реєстратора. Якщо факт невідповідності підтверджено, державний реєстратор безоплатно виправляє допущену помилку в день находження повідомлення.

Виправлення технічної помилки, допущеної у записах Державного реєстру прав, що була допущена не з вини державного реєстратора, здійснюється за плату.

У разі виявлення технічної помилки, допущеної у записах державного реєстру прав, державний реєстратор у п’ятиденний строк письмово повідомляє про це заінтересовану особу, яка протягом п’яти робочих днів з дня отримання від державного реєстратора повідомлення про допущення технічної помилки у записах Державного реєстру прав повинна звернутися до нього із заявою про виправлення такої помилки

Виправлення технічної  помилки здійснюється  у разі, якщо немає  підстав вважати, що таке виправлення може завдати шкоди чи порушити права та законні інтереси право та законні інтереси право набувачів або третіх осіб, які використовувати відповідно реєстрації записи.

Порядок надання інформації про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з Державного реєстру прав .

  Інформація з Державного реєстру прав про державну реєстрацію прав та їх обтяжень надається у формі витягу, інформаційної довідки та виписки.

Витяг з Державного  реєстру  прав на підставі заяви мають отримувати :

1)    власник (власники) нерухомого майна або їх уповноважені особи ;

2)    спадкоємці (правонаступники-для юридичних осіб) або їх уповноважені особи;

3)    особа (особи), в інтересах якої (яких) встановлено обтяження, або їх уповноважені особи;

Орган державної реєстрації прав відмовляє в наданні витягу та інформаційної довідки, якщо заявник відповідно до закону не  має права на отримання такої інформації.

Органи державної реєстрації прав зобов’язаний за заявою власника або право володільця надавати йому інформацію у формі виписки про осіб, які отримали відомості про право та обтяження прав на нерухоме майно, що йому належить.

 

Ми завжди готові надати Вам юридичну допомогу і якісно в найкоротший термін зможемо запропонувати варіанти рішень ваших питань пов’язаних з Реєстраційної службою Головного управління юстиції в Одеській області та Реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції.