ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДМОВИ У ДЕРЖАВНІЙ РЕЄСТРАЦІЇ ПРАВ ТА ЇХ ОБТЯЖЕНЬ

Згідно Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» №1952-4 від 01.07.2004 року державний реєстратор може відмовити у державній реєстрації прав та їх обтяжень у разі, якщо:

1)      заявлене право, обтяжень не підлягає державній реєстрації , відповідно до Закону;

2)      об’єкт нерухомого майна, розміщений на території іншого органу державної реєстрації прав;

3)      із заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень звернулися незалежна особа;

4)      подані документи не відповідають вимогам, встановленим  цим Законом, або не дають змоги встановити відповідність заявлених прав документам, що їх посвідчують;

5)      заяву про державну реєстрацію прав, пов’язаних з відчуженням нерухомого майна, подано після державної реєстрації обтяжень, встановлених щодо цього обтяжень, встановлених щодо цього майна, крім випадків, якщо державна реєстрація прав, їх обтяжень у результаті вчинення нотаріальної дії (надання відмови в ній) проводиться одночасно з вчиненням такої дії;

5-1) заяву про державну реєстрацію обтяжень речових прав на нерухоме майно щодо           попереднього  правонабувача  подано після державної  реєстрації права власності на таке майно за новим правонабувачем;

5-2) заяву про державну реєстрацію речових прав, похідних від права власності, подано за відсутності державної реєстрації права власності ,крім випадків, якщо державна реєстрація прав, їх обтяжень у результаті вчинення нотаріальної дії (надання відмови в ній проводиться одночасно з вчиненням такої дії;

5-3) під час подання заяви про державну реєстрацію права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс, житловий будинок, будівлю, споруду (їх окремі частини), що виникло на підставі документа, за яким право набувач набуває також право власності на земельну ділянку, не подано заяву про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку;

5-4) після завершення п’ятиденного строку з дня отримання заявником письмового повідомлення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав не усунено обставин, що були підставою для прийняття такого рішення;

5-5) заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень під час вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом  незавершеного будівництва подано не до нотаріуса, який вчинив таку дію;

5-6)заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень в електронній формі подано особою, яка не є державним кадастровим реєстратором або державним виконавцем;

6)      заявником подано ті самі документи на підставі яких заявлене право та обтяження такого  права вже зареєстровано у Державному реєстрі прав.

За наявності підстав для відмови в державній реєстрації державний реєстратор приймає рішення про відмову в державній реєстрації прав та їх обтяжень.

Відмова в державній реєстрації прав та їх обтяжень з підстав, зазначених у пункті 2, не може здійснюватися у разі, якщо об’єкт нерухомого майна розміщений  у межах території, на якій діють два і більше органів державної  реєстрації прав, одним з таких органів на вибір заявника, а також у разі проведення державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно.

Відмова в державній реєстрації прав та їх обтяжень з підстав, зазначених у пункті 4, не може здійснюватися у разі наявності помилки в Державному земельному кадастрі, яка виникла після перенесення інформації про земельні ділянки з Державного реєстру земель до Державного земельного кадастру (розташування в межах земельної ділянки; частини іншої земельної ділянки ; невідповідність меж земельної ділянки, вказаних у Державному реєстрі земель, її дійсним  межам; невідповідність площі земельної ділянки, вказаної у Державному реєстрі земель, її дійсній площі у результаті зміни методів підрахунку (округлення); присвоєння декільком земельним ділянкам однакових кадастрових номерів).

 Ми завжди готові надати Вам юридичну допомогу і якісно в найкоротший термін зможемо запропонувати варіанти рішень ваших питань пов’язаних з Реєстраційної службою Головного управління юстиції в Одеській області та Реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції.